Прехвърлете промени в нов клон от майстор

Примерен код

0
0

Прехвърлете промени в нов клон от майстор

make your changes on master
creat new branch  my_branck and checkout the new branch
git add .
git commit 
git push
git checkout my_branch
git checkout master
to make sure your master is clear `git clewan -f`

На други езици

Тази страница на други езици

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

Популярно в тази категория

Популярните страници с примери в категория