Случайна функция в сила

Примерен код

1
0

случайна функция в сила

function random() private view returns(uint){
  uint source = block.difficulty + now;
  bytes memory source_b = toBytes(source);
  return uint(keccak256(source_b)) % 100;	
}

Подобни страници

Подобни страници с примери

На други езици

Тази страница на други езици

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

Популярно в тази категория

Популярните страници с примери в категория