Като се получи n-тия елемент в списъка в скала

Примерен код

2
0

като се получи n-тия елемент в списъка в скала

val x = List(1,2,3,4,5)
println(x(3))	// output: 4
1
0

scala получава първият елемент сл.

Seq("1", "two", "3").head

На други езици

Тази страница на други езици

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................