Получи снимка на продукта woocommerce

Примерен код

3
0

получи снимка на продукта woocommerce

// Use $post->ID to get from post object
$id = $loop->post->ID
$image = wp_get_attachment_image_src( get_post_thumbnail_id( $id ), 'single-post-thumbnail' );

<img src="<?php echo $image[0]; ?>" data-id="<?php echo $id; ?>" />

Подобни страници

Подобни страници с примери

На други езици

Тази страница на други езици

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

Популярно в тази категория

Популярните страници с примери в категория