Еликсир за съвпадение на модел струни

Примерен код

0
0

функция на елексира на съпоставяне на моделите на

iex> handle_result = fn
...>   {:ok, result} -> IO.puts "Handling result..."
...>   {:ok, _} -> IO.puts "This would be never run as previous will be matched beforehand."
...>   {:error} -> IO.puts "An error has occurred!"
...> end

iex> handle_result.({:ok, some_result}) # Handling result...
iex> handle_result.({:error}) # An error has occurred!

Подобни страници

Подобни страници с примери

На други езици

Тази страница на други езици

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................