Получаване на текущата дата delphi

Примерен код

2
0

получаване на текущата дата delphi

var
  currentDate: TDateTime;
begin
  currentDate := Now;
  ShowMessage(DateToStr(currentDate)); //Show the current date 
  ShowMessage(TimeToStr(currentDate)); //Show the current time
end;

Подобни страници

Подобни страници с примери

На други езици

Тази страница на други езици

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................

Популярно в тази категория

Популярните страници с примери в категория