Не може да се свърже към локалния хост rabbitmq вътре в кутията docker

Примерен код

0
0

докер rabbitmq не може да се свърже локалния хост

 rabbit:
  hostname: rabbit
  command: sh -c "rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management; rabbitmq-server"
  image: rabbitmq
  environment:
   RABBITMQ_DEFAULT_USER: admin
   RABBITMQ_DEFAULT_PASS: admin
  ports:
    - 5672:5672
    - 15672:15672

На други езици

Тази страница на други езици

Русский
..................................................................................................................
English
..................................................................................................................
Italiano
..................................................................................................................
Polski
..................................................................................................................
Română
..................................................................................................................
한국어
..................................................................................................................
हिन्दी
..................................................................................................................
Français
..................................................................................................................
Türk
..................................................................................................................
Česk
..................................................................................................................
Português
..................................................................................................................
ไทย
..................................................................................................................
中文
..................................................................................................................
Español
..................................................................................................................
Slovenský
..................................................................................................................
Íslensk
..................................................................................................................